เปิดมุมมองสื่อน่าสนใจในเวิลด์เอ็กซ์โป, เซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์ 2010

หนังสือเปิดมุมมองสื่อน่าสนใจในเวิลด์เอ็กซ์โป, เซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โป 2010

ชวณัฐ รัตนมหาวงศ์, ธาริต บรรเทิงจิตร, ภาสุร์ นิมมล และ วีระชัย จิ๋วเจริญ

หนังสือผลการศึกษาค้นคว้าพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสื่อจัดแสดงในเวิลด์เอ็กโปซ์นับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบัน และพาเดินทางไปสำรวจการใช้สื่อจัดแสดงในเซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์ 2010 เพื่อหาคำตอบถึงแนวทางการออกแบบสื่อที่น่าสนใจและทิศทางของสื่อแห่งอนาคต จากการจัดงานที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมสุดยอดสื่อจัดแสดง และหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน

เร็ว ๆ นี้

Attractive Media Design in World Expo, Shanghai World Expo 2010

Chavanat Rattanamahawong, Tharit Bunteongjit, Pasu Nimmol, Verachai Jewchareon

A research book of media transformation in World Exposition from past to present, and a journey to Shanghai World Expo 2010 for finding the answers, how to design attractive media ?, with the vision of future media design from the best and the most diverse media display in the world.

Coming Soon

“เวิลด์เอ็กซ์โปคือบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ ความก้าวหน้า และวิสัยทัศน์แห่งอนาคตเพื่อให้โลกได้รับรู้ – ‘สื่อ’ จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น โดยส่งผลสำคัญต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ในการรับรู้ข้อมูลเนื้อหาที่ผู้จัดแสดงต้องการถ่ายทอด ทั้งนี้ ‘ความน่าสนใจ’ ของสื่อจะเป็นสิ่งที่เน้นยำ้ถึงความสำเร็จในการสื่อสารข้อความระหว่างผู้จัดแสดงและผู้เข้าชม อย่างไรก็ตาม สื่อเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา รูปแบบ และกลุ่มผู้เข้าชมการจัดแสดง รวมถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อสื่อจัดแสดง จึงเกิดเป็นคำถามในการค้นหาแนวทางการออกแบบสื่อให้น่าสนใจ เพื่อนำไปสู่บทสรุปและทิศทางการออกแบบสื่อที่จะยังคงตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์ในอนาคต โดยย้อนอดีตกลับไปยังการจัดแสดงเวิลด์เอ็กซ์โปครั้งแรกในประวัติศาสตร์สู่ครั้งปัจจุบัน เพื่อศึกษาพัฒนาการของสื่อจัดแสดง และออกเดินทางไปสำรวจการใช้สื่อในเซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โป 2010 สถานที่รวบรวมสื่อที่ทันสมัยและหลากหลายที่สุดในยุคปัจจุบัน”


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: