งานนำเสนอผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?”

งานนำเสนอผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?” ในงานสัมนา “เปิดศักยภาพเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์”

mor ได้มีโอกาสในการจัดทำสไลด์นำเสนอผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?” โดยหน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานสัมมนา “เปิดศักยภาพเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลงานวิจัยเป็นการนำเสนอศักยภาพของเชียงใหม่ด้านต่าง ๆ ในการเป็นต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านคูเมือง และย่านอุโมงค์-โป่งน้อย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำเสนอข้อมูล และสถิติ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ จำนวนมาก

mor รับผิดชอบในการจัดการข้อมูล และสถิติจำนวนมาก นำมาออกแบบและแปลงข้อมูลเป็นกราฟิก กราฟิกเชิงข้อมูล (infographic) จัดทำแอนิเมชันประกอบข้อมูล ซึ่งในทุกขั้นตอนของโครงการ morได้ศึกษาข้อมูลผลการวิจัย ร่วมกับทีมงานหน่วยวิจัยเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ และความถูกต้องในเนื้อหาที่ได้ออกแบบและนำ เสนอ ขณะที่ยังคงความง่าย สำหรับการรับรู้ และร่วมติดตามของผู้ที่เข้าสัมมนา

ดูรายละเอียดผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?” ได้ที่
http://www.cityresearchunit.org/th/projects/chiangmai_creative_city.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: